Album: “Slované”

Datum vydání: 21.12.2015

—————————————————————————————

01 Před 7521 lety 3:23
02 Slované 4:23
03 Astrál 3:55
04 Kolovrat 4:30
05 Svjatoslav 4:20
—————————————————————————————

TEXTY – LYRICS

Před 7521 lety

V dobách dávných, kdy lidské bytosti ještě ctily moudra
svých bohů, přišlo těžké období, jenž nikdo nečekal.
Lid ze země velkého draka už nechtěl žít ve stínu slávy
slovanské a vyrazili do boje ji pokořit a zničit.

Košile bílé krví se barví,
nepřítel vesnice přepadá,
úrodná pole v popel se mění,
začíná doba bolestná.

Oslabena byla, tato země velká,
z válek dlouhých, předešlých.
Arimijská horda teď zhasíná světla,
v srdcích …… slovanských.

REF:
Nesmí zemřít potomci Perunovi,
slavné rody bojovníků,
Nesmí zemřít víra a naděje,
hrdý odkaz našich otců.

Dobře se připrav na úder odvetný,
pozvedni meč předků,
zapal oheň na obřad obětní,
pro bytosti z jinosvětů.

Těžká válka se rozlehla po zemích,
stála mnoho životů,
vítězná bitva však zůstala v pamětích,
až do dnešních …… dnů.

 

SLOVANÉ

Ve jménu kříže se zrodil nový řád,
původní védický byl ničen mnohokrát.
Oheň se šíří, znovu teče krev,
temná noc začíná, potrvá tisíc let.

Vladimír pokřtil zem, válku vyvolal,
ze sirotů v klášterech, sluhy vychoval.
V těch dobách bohům žel, víru umlčel,
snad aby svůj původ, slovan zapomněl.

Z temnot však prosvítá, paměť slovanská,
hluboce zarytá do dětí Daždboga.
Vzpomeň si na dobu, kdy Perun s námi žil,
byl to také člověk, moudra nás učil.

Jsme vnuci našich bohů, jejich krev proudí v nás,
obnov víru předků, poslouchej jejich hlas.
Je mnoho cest životem, pozorně vybírej,
Žij podle svědomí a rod svůj uctívej.

 

ASTRÁL

Úplněk na nebi září,
myšlenky přestaly znít,
půlnoční doba se blíží,
nevíš co bude se dít.

Po chvíli procitáš chvěním,
tělem svým nemůžeš hnout,
tlak v hrudi výrazně sílí,
syčení zbaví tě pout.

REF:
Dnešní noc stane se něco, co změní,
celý tvůj život a ty budeš rád;
fyzika světa se ve chvíli zhroutí,
objevíš nový svět děsů a krás.

U stropu lehce se vznášíš,
nechápeš už vůbec nic,
na sebe v posteli hledíš,
od teďka chceš vědět víc.

Myšlenkou na kamaráda,
zjevíš se tam kde on spí,
budíš ho, on však nevnímá,
odcházíš jako duch zdí.

Bytosti kolem se plíží,
ze strachu nevíš co dál,
jejich vzhled k smrti tě děsí,
nemáš však čeho se bát.

Postačí myslet na návrat,
procitáš z astrálních sfér,
od teďka máš o čem bádat
a hledat životní směr.

 

Kolovrat

Den co den přemýšlíš, odpověď hledáš,
tážeš se, kdopak jsi, co tady děláš.
Knihy ti nepoví, přátelé mlčí,
ze snů jsi v rozpacích, rozum nestačí.

S prvními paprsky letního slunce,
vydal ses do lesů pro radu starce,
doufáš, že pomůže, optá se živlů,
on ti jen nabídne kolovrat předků.

REF:
Slovanský kolovrat, do kruhu všitý,
utkaný hedvábnou červenou nití.
Magický ornament s tvořivou silou
zazáří tam, kde setkáš se s Živou.

Několik dlouhých dní, několik nocí,
touláš se krajinou, bez lidských duší,
až jednou na louce uvidíš dívku,
vedle ní rozkvetlou, košatou lípu.

Světlo tě prozáří, na hrudi pálí,
obereg na stužce sevřeš do dlaní,
tisíce vjemů se v mysli teď víří,
radost a splynutí s přírodní říší.

 

Svjatoslav

V šeru času zapomnění, slavný kníže Svjatoslav,
poslední ze svého rodu, dobyl krutý Kaganát.
Olga, křtěná matka jeho, syna svého zradila,
podstrčila souložnici, Malku, dceru rabína.

Podleh svůdné její kráse, co ona chtěla, vykonal,
podcenil tak roli vládce, chtíč… ho ovládal.
Zplodil záhy levobočka, temné kostky vrženy,
ač nikdy mečem neporažen, prohrál válku o zemi.

REF:
Nevěstku chystají, intriky spřádají,
dívčinu chazarskou, knížeti dávají.

Olga, křtěná matka jeho, syna svého zradila,
podstrčila souložnici, Malku, dceru rabína.
Podleh svůdné její kráse, co ona chtěla, vykonal,
podcenil tak roli vládce, chtíč ho ovládal.

Komentáře

Powered by Facebook Comments