BLANIČTÍ

Autor textu: Břetislav Obr
Autor hudby: František Dohnálek

Poslyšte proroctví, které já znám,
po dlouhá staletí skryté je vám,
Ve svahu lomeném kde skála ční,
zde v jejich útrobách, gardisté spí.

Když noc je úplňkem rozjasněná,
brána v tom čase je otevřená.
Bubny a polnice, pod horou zní,
Václavští rytíři na koních svých.

REF:
Když vyjedou – Blaničtí rytíři,
Hrom burácí – temnou krajinou.
Tam pod lunou – štíty se rozzáří
Zem očistí – krví prolitou.

Mlčí a čekají, zrakem nehnou.
síň plná rytířů s krví českou.
Až na zem dolehne — doba zlá,
vyrazí z Blaníku, na pomoc nám.

Mlčí a čekají, nehnutě spí.
Václavští rytíři na koních svých.
Až na zem dolehne — doba zlá,
vyrazí z Blaníku, na pomoc nám.