DVAADVACET

Autor textu: Petr Hladík
Autor hudby: František Dohnálek

REF:
Dvaadvacet – hierofantů,
dvaadvacet – nadlidí,
dvaadvacet – hierofantů,
dvaadvacet – v pozadí.

Dvaadvacet – hierofantů,
dvaadvacet – tváří zla,
dvaadvacet – hierofantů,
dvaadvacet – pravdu zná.

V mnoha knihách, bylo psáno,
že svět dávný zničen byl,
pročpak se to odehrálo,
to už nikdo nezmínil.

Úzké hrdlo, břímě živých,
pád do doby kamenné,
návrat zpátky do jeskyní,
celé věky ztracené.

REF

Temní žreci předvídali,
k čemu všemu dojít má,
v Egyptě se vládci stali,
dál to potom každý zná.

Co však vidět příliš není,
že se blíží další střet,
malá hrstka vyvolených,
zotročila celý svět.

REF