Kostějové

Autor hudby: Obereg
Autor textu: Petr Hladík

Až lidé nebudou pravdu chtít znát,
až bude celý svět o moc se rvát,
tou dobou rozepře pohltí zem,
začne se epocha velikých změn.

Dlouhý boj odhalí pravidla her,
kdo stojí v pozadí, udává směr,
proč nejsou potřeba náboženství,
co všechno skrývají za pevnou zdí.

V bájích a povídkách najdeme klíč,
v příbězích kostějů, nesmrtelných,
síla v nich přebývá příliš velká,
jehlice zlomená, okov praská.

Cykly se vymění, život jde dál,
když voda odplaví poslední kal,
vyjdeme do kopců a návrší hor,
svit ohňů ozáří celý obzor.