Před 7521 lety

Před 7521 lety

Autor hudby: OBEREG
Autor textu: Petr Hladík

V dobách dávných, kdy lidské bytosti ještě ctily moudra
svých bohů, přišlo těžké období, jenž nikdo nečekal.
Lid ze země velkého draka už nechtěl žít ve stínu slávy
slovanské a vyrazili do boje ji pokořit a zničit.

Košile bílé krví se barví,
nepřítel vesnice přepadá,
úrodná pole v popel se mění,
začíná doba bolestná.

Oslabena byla, tato země velká,
z válek dlouhých, předešlých.
Arimijská horda teď zhasíná světla,
v srdcích …… slovanských.

REF:
Nesmí zemřít potomci Perunovi,
slavné rody bojovníků,
Nesmí zemřít víra a naděje,
hrdý odkaz našich otců.

Dobře se připrav na úder odvetný,
pozvedni meč předků,
zapal oheň na obřad obětní,
pro bytosti z jinosvětů.

Těžká válka se rozlehla po zemích,
stála mnoho životů,
vítězná bitva však zůstala v pamětích,
až do dnešních …… dnů.