RUKOPIS

Autor hudby: František Dohnálek
Autor textu: František Dohnálek

Dávno tomu, pár století,
mezi námi moudrý člověk žil…… Jan Hus
Svatou církví vysvěcený,
napříč tomu pravdu hovořil…….. Jan Hus

Neposlouchal rad přátel svých,
zpátečnickou víru pošpinil……… Jan Hus
Do Kostnice vypravený,
tam svá slova odvolati měl……… Jan Hus
Konzilium nepřesvědčil,
odsouzený za kacířství byl……… Jan Hus

Z rukopisu, je však známo, že Mistr Jan smrti …. uniká.
V převlečení, tak jest psáno, v šifrách dávných slova .. ukrytá.

Recitace:
Na rukopise je podepsaná Eliška z Rožmberka,
která v něm shrnula mnoho událostí tehdejší doby.